Ověření stavu bodů a platnosti
MĚSTSKÉ A PARKOVACÍ KARTY
Zvolte kartu:
Zadejte číslo karty:
Číslo karty zadejte ve formátu čísel, nebo písmenem a sadou číslic bez mezer.

Aktualizace počtu bodů a platnosti karty probíhá každou celou hodinu.
Zpět na web Eko Bi